livios logo

Mag ik huurprijs verhogen?

Vraag

Mijn huurder betaalt +/- 150 euro minder huur dan andere huurders bij de andere appartementen in het gebouw. Zijn contract is +/- 20 jaar oud. Kan ik (als nieuwe eigenaar vanaf 2019) zijn huurprijs aanpassen en op hetzelfde bedrag zetten als de andere appartementen?

Antwoord

Een huurprijswijziging gaat maar in welbepaalde gevallen door de huurwet voorzien worden. Nu op jouw overeenkomst het nieuwe woninghuurdecreet (vlaanderen) niet van toepassing is, citeer ik de federale woninghuurwet:

Artikel 7 Woninghuurwet
“Partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste twintig procent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs.

Hij kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste tien percent van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, met uitzondering van de werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 2, eerste lid. De rechter doet uitspraak naar billijkheid. De vordering kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de driejarige periode."

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurbudget-en-verzekeringen/vraag/35758/mag-ik-huurprijs-verhogen/