Gouden (ver)huurraad

Livios werkt voor de artikelenreeks ‘Coupe advocaat’ samen met Dehaese & Dehaese advocatenkantoor. Regelmatig bespreken we een juridisch bouwthema. In dit artikel vind je alle raad voor (ver)huurders uit deze reeks.

1. Huurprijs

  • Alleen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan elke driejarige periode, kan de huurprijs worden herzien. Lees het artikel over Vaste huurprijzen.
  • Als je door een moeilijkere financiële situatie een sociale woning wil huren, moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet om aan een lagere prijs te mogen huren. Als dit niet afdoende wordt bewezen, kan de sociale verhuurmaatschappij wel degelijk een hogere huurprijs vragen. Surf naar Geschil bij huurprijsbepaling door sociale huurmaatschappij.

2. Gebreken bij aanpassingen aan de huurwoning

  • Vermeld als verhuurder in de huurovereenkomst dat eventuele aanpassingswerken, opgelegd door bestaande of toekomstige reglementeringen van overheidswege, uitsluitend ten laste van de huurder zijn.Meer weten? Klik dan door naar het artikel Wie betaalt aanpassingswerken tijdens de huur?
  • Bij het uitvoeren van werken in een gehuurd pand is voorzichtigheid geboden. In principe moet je de schade pas herstellen of vergoeden op het einde van de huurovereenkomst. Specifiek bij handelshuur kan de verhuurder in het geval dat de huurder verbouwingen uitvoert zonder akkoord van de verhuurder, zelfs in de loop van de huur eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld. Zie Vergoeding huurder voor schade.

Beëindiging van de huurovereenkomst

  • Je hebt als verhuurder het recht om een aanvraag tot huurhernieuwing te weigeren, maar je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de Handelshuurwet zo je geen of een lagere uitzettingsvergoeding wil betalen. Lees Weigeringsmotieven bij handelshuurvernieuwing.

Als je een onroerend goed huurt dat niet voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, heb je de mogelijkheid om de uitvoer van herstellingen te eisen of om de huurovereenkomst te ontbinden met recht op schadevergoeding. Ga naar Ontbinding van huur door gebreken.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media