livios logo

Coupe Advocaat: opzegging huurcontract door verhuurder

Foto Woonwaard
  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de opzeg van een huurovereenkomst door de verhuurder die in de woning wil wonen.

Vredegerecht Westerlo, 8 januari 2007

De feiten

De heer en mevrouw X en Y, een gehuwd koppel, huren een gezinswoning. De verhuurder zegt het huurcontract met een aangetekende brief gericht aan 'de heer en mevrouw X-Y' op. Zowel de man als de vrouw tekenen de aangetekende zending af.

Oordeel van de Vrederechter

Huurovereenkomsten 'met betrekking tot de voornaamste gezinswoning', die beide echtgenoten afsluiten, vallen onder de beschermingsregeling van artikel 215 § 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De verhuurder moet volgens de wettelijke bepaling twee opzeggingsbrieven opstellen en deze afzonderlijk aan elk van de echtgenoten verzenden. Zelfs al hebben deze brieven dezelfde inhoud dan nog moet hij dit doen anders is de opzegging niet geldig.

Deze situatie is anders. Omdat elk van de echtgenoten de aangetekende zending afgetekend hadden, oordeelde de vrederechter dat het koppel niet kan inroepen dat de opzegging door de verhuurder ongeldig zou zijn. De handteking van elk bevestigde immers de werkelijke kennisname van de opzeggingsbrief.

De vrederechter oordeelde dat de opzegging die de verhuurder in dit geval deed correct is.

Gouden raad

Wanneer gehuwden een gezinswoning huren, dan is de verhuurder wettelijk verplicht de opzeg te betekenen aan elk van de echtgenoten afzonderlijk. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de echtgenoot aan wie de opzeg niet werd toegezonden, de nietigheid van de opzeg inroepen. Als de verhuurder het huurcontract opzegt in één en dezelfde brief gericht aan beide echtgenoten samen en beide echtgenoten tekenen deze brief af voor ontvangst, dan worden beide echtgenoten geacht kennis te hebben van de opzeg en is de opzeg door de verhuurder rechtsgeldig gebeurd.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/coupe-advocaat-opzegging-huurcontract-door-verhuurder/