livios logo

Jacht op huisjesmelkers levert tien keer meer op

De rechtbank is vandaag de dag een pak strenger voor de zogenaamde huisjesmelkers. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Waar de dwangsommen vijf jaar geleden in totaal nog zo’n 56.000 euro opleverden, loopt dat bedrag vandaag op tot in het tienvoud.


  

Als een verhuurder van zo’n krot wordt gepakt, kan het gerecht een dwangsom innen. Om hem zo te dwingen tot het herstellen van het gebrekkige pand.

x 10

Waar die dwangsommen vijf jaar geleden in totaal nog zo’n 56.000 euro opleverden, liep dat cijfer in 2014 (691.000 euro) en 2015 (507.000 euro) op tot minstens het tienvoud.

Het geïnde geld gaat integraal naar een herstelfonds. Dat helpt gemeenten om slachtoffers van huisjesmelkers in een andere woning te huisvesten.

Bron: De Morgen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/jacht-op-huisjesmelkers-levert-tien-keer-meer-op/