livios logo

Wie moet kadastraal inkomen betalen?

Vraag

Sinds 2004 verhuur ik een handelspand dat dienst doet als café. De bovenverdieping wordt door de huurder gebruikt als privéwoning. Begin volgend jaar (2019) wordt er een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt omdat er een nieuwe drankleverancier is aangesteld die een handelsovereenkomst tussen hem en de uitbater gaat opmaken.

Tot op heden heb ik altijd al het kadastraal inkomen betaald voor dit pand. De nieuwe leverancier eist nu van de huurder dat hij het kadastraal inkomen gaat betalen, wat de huurder uiteraard niet ziet zitten. Moet ik als eigenaar blijven betalen of gaat de huurder moeten betalen?

Antwoord

Bij een handelshuurovereenkomst kan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen. Deze bepaling moet wel uitdrukkelijk worden opgenomen in de huurovereenkomst. Indien er niks wordt bepaald inzake de onroerende voorheffing, wordt ervan uit gegaan dat deze kost ten laste van de verhuurder is.

Let op: het verzoek tot betalen van de onroerende voorheffing zal steeds toekomen op naam van de verhuurder, maar hij kan dit bedrag op zijn beurt dan recupereren bij de huurder.

Meer beantwoorde vragen over Verhuurregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/vraag/34267/wie-moet-kadastraal-inkomen-betalen/