livios logo

Impasse in verhuren woning. Hoe lossen we dit snel op?

Vraag

In januari zijn mijn partner en ik gaan samenwonen en beslisten we haar huis te verhuren. Aangezien we geen van beiden iets weten over huur/verhuur, hebben we een immokantoor ingeschakeld. Na 10 dagen kregen we het goede nieuws dat het huis verhuurd kon worden vanaf 1 februari. We waren uiteraard tevreden. Voor de plaatsbeschrijving moesten we 275€ betalen aan een derde firma, die ook zou betaald worden door de huurder en het immokantoor. Als dat allemaal in orde zou zijn, zouden wij een exemplaar van de plaatsbeschrijving krijgen. De eerste maand van het huurgeld zou betaald worden als vergoeding aan het immokantoor - verhoogd met de btw door ons te betalen - en we namen ook een verzekering bij het immokantoor tegen eventueel huurverlies, als de huurder zijn huur niet zou betalen.

Enkele weken na 1/2 hadden we nog steeds geen plaatsbeschrijving ontvangen, dus informeren we even bij het immokantoor. We wilden immers nog enkele werken laten uitvoeren aan het huis en daarna dan een toevoeging aan de plaatsbeschrijving doen. Toen kregen we het slechte nieuws: de huurder had nog steeds niets betaald (niet zijn deel van de plaatsbeschrijving, niet de eerste maand huur en niet de huurwaarborg). Maar... het immokantoor had wel de sleutel ter beschikking gesteld van de huurder. Het immokantoor was al bij de huurder aan huis geweest, en had gemerkt dat er al nieuwe sloten waren geplaatst in het huis...

Het immokantoor geeft toe dat het een grove fout heeft gemaakt en heeft een advocaat onder de arm genomen. Via een aangetekend schrijven van de advocaat aan de huurders, werd met de huurders een afspraak vastgelegd voor een plaatsbezoek. Op het plaatsbezoek aangekomen, vertelden de buren dat er die week een politieinval in het huis was gebeurd en de bewoners mee werden genomen... Ondertussen werd door de politie nog maar eens nieuwe sloten geplaatst (de voordeur is nu echt serieus beschadigd) en kunnen wij noch de huurders noch het immokantoor nog in ons huis.

We zijn nu in maart en onze lening aan het huis moet betaald worden. We hadden rekening gehouden met een maand derving van de huurgelden, maar niet meer... Er is echter nog geen beweging in de zaak. Ook blijkt dat de verzekering die we hebben aangegaan bij het immokantoor tegen eventueel wantbetaling van de huurders, niet ingaat zolang er geen huur betaald is...

Wat moeten wij nu doen? We kunnen niet in ons eigen huis, we kennen nog steeds geen meterstanden, we weten niet of er al dan niet verwarmd wordt... en we kijken aan tegen vorderingen van de bank om de lening van het huis te betalen. Is het immo-kantoor ons de huur verschuldigd? Kunnen we bij hun aankloppen voor schadevergoeding?

Antwoord

Dit is inderdaad een vervelende situatie. Zonder kennis van de inhoud van de overeenkomst met het immokantoor is het niet evident om sluitend advies te geven. Kijk eerst na of de huurovereenkomst geregistreerd was.

Je kan best meteen de huurverbreking vorderen bij de Vrederechter van jouw woonplaats. Spreek ook het kantoor aan voor verder gevolg en recuperatie van jouw schade. Contractuele fout in hoofde van jouw makelaar kan je allicht aantonen op basis van de stukken en briefwisseling.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Verhuurregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/vraag/35102/impasse-in-verhuren-woning-hoe-lossen-we-dit-snel-op/