livios logo

Kunnen wij onder contract met agentschap uit?

Vraag

Wij hebben een agentschap in dienst genomen voor het vinden van een huurder en rentmeesterschap. Nu heeft deze na maanden nog geen huurder gevonden. In het contract staat dat er geen kosten worden gemaakt als het huis niet verhuurd is. Het contract is een standaard contract voor een jaar, en daarna met 3 maanden opzeg termijn.

Wij willen nu het contract eerder opzeggen, omdat het niet werkt, maar het agentschap zegt dat ze dan voor een heel jaar de kosten kunnen verrekenen. Is dit correct?

Antwoord

Een verhuuropdracht tussen een makelaar en een particulier mag niet langer zijn dan zes maanden. Het kan beëindigd worden met een opzeg van één maand. Indien niet (tijdig) opgezegd loopt het contract verder voor onbepaalde duur en kan het met een maand opzeg worden beëindigd.

Een rentmeesterschapscontract heeft meestal een langere looptijd, gewoonlijk drie jaar om parallel te lopen met de eerste verhuring van het betreffende pand.

Een dergelijk contract is meestal opzegbaar met een termijn van drie maanden tegen de einddatum. Bij een tussentijdse stopzetting is er een vergoeding betaalbaar die overeenkomt met de nog te vervallen commissielonen tot het einde van het contract, met een maximum van 12 maanden.

De logica voor deze vergoeding ligt in het feit dat de makelaar betaald wordt in een percentage van de effectief betaalde huurgelden.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/vraag/35298/kunnen-wij-onder-contract-met-agentschap-uit/