livios logo

Hoe werkt huurkoop?

Vraag

Wij zouden eventueel een huis met grond verkopen via huurkoop. Hoe werkt dit?

Antwoord

Een huurkoopovereenkomst is een vorm van een koopcontract, waarbinnen een eigensoortig huurregime is geformuleerd en waarbij is bepaald dat de eigendom van een onroerend goed overgaat onder de opschortende voorwaarde van de betaling van een aantal huurkooptermijnen. 

De huurkoopovereenkomst dient te worden geregistreerd in de openbare registers van de hypotheekbewaring, zodat de rechten van de huurkoper worden veilig gesteld. Door de registratie van de huurkoopovereenkomst is deze immers tegenwerpbaar aan derden. 

Pas na voldoening van de afgesproken termijnen leidt dit van rechtswege tot de eigendomsoverdracht van het betreffende onroerend goed. 

De periode voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, blijft de huurverkoper de juridische eigenaar van het onroerende goed, zodat hij tot aan de eigendomsoverdracht beschikkingsbevoegd blijft ten aanzien van het verkochte goed.  

Na afloop van de gebruiksperiode en indien alle betalingstermijnen door de huurkoper werden voldaan, wijzigt de rechtsbetrekking tussen de partijen zakenrechtelijk: de huurkoper wordt van rechtswege juridisch eigenaar en oefent vervolgens dienovereenkomstig alle attributen van het eigendomsrecht ten volle uit. 

Wij zijn uiteraard bereid hierover verder een uitgebreider en vollediger antwoord te formuleren, als er bijkomende informatie wordt verstrekt over de huurkoop van de woning met grond.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/vraag/35724/hoe-werkt-huurkoop/