livios logo

Toch huisdier in appartement: kan ik huurcontract ontbinden?

Vraag

Ik heb een appartement verhuurd met een contract van 1 jaar. In het appartement mogen geen huisdieren gehouden worden. Dat is zowel mondeling, in het huurcontract als in het huisreglement vermeld. Op de eerste dag heeft de nieuwe bewoonster meteen twee grote honden zitten in het appartement. Kan ik de huur onmiddellijk wettelijk opzeggen? De andere bewoners van het appartementsblok zijn niet tevreden.

Antwoord

In principe is het houden van een huisdier een onderdeel van het recht op privé-leven, gezinsleven en woonplaats, zoals bepaald in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

Dat betekent dat het houden van een huisdier in principe niet algemeen verboden kan worden in een huurwoning of - appartement. Als de huurder de afspraken dus niet volgt, wordt dat niet altijd aanzien als een zware contractuele fout, net omwille van dat Europese recht.

Maar aangezien jullie met andere appartementsbewoners zitten (mede-eigendom) en dit verbod ook in een huisreglement zit vervat, speelt ook het privé-leven en comfort van de andere bewoners mee. En dan kan een algemeen verbod op huisdieren wel te verantwoorden zijn binnen het appartementsblok.

Hoe dan ook, dergelijke vallen komen vaak uit bij de vrederechter, net omwille van de verschillende interpretaties. Probeer het dus eerst constructief af te handelen met alle partijen. Lukt dat niet, dan pols je best eens vrijblijvend bij een advocaat wat je best kan doen.

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Verhuren

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/vraag/31194/toch-huisdier-in-appartement-kan-ik-huurcontract-ontbinden/