Welke kosten en formaliteiten zijn voor de verkoper?

Als je van plan bent om je woning te verkopen, zal je zelf een aantal kosten en formaliteiten voor je rekening moeten nemen. We zetten ze op een rijtje.

Keuringsverslag van de elektrische installatie

De verkoper is sinds 1 juli 2008 verplicht om een controleverslag van de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. De controle moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme en de kosten van dit onderzoek zijn voor de verkoper.

Deze controle is verplicht als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en sindsdien niet meer gecontroleerd werd door een erkend organisme. Installaties van voor 1 oktober 1981, die nadien uitgebreid werden, moeten niet opnieuw gekeurd worden. Als de installatie wordt afgekeurd, is het de plicht van de koper om binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een nieuwe controle te laten uitvoeren.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen. Deze verplichting geldt sinds 2011 ook voor de verkoop van niet-residentiële gebouwen. De verkoper is verplicht dit EPC aan te vragen, wat hem zo’n 200 à 250 euro zal kosten.

Het EPC, dat tien jaar geldig is, geeft op een schaal van 0 tot 700 weer hoe energiezuinig de woning is. Daarnaast staan er in het EPC ook maatregelen die je kan uitvoeren om de energieprestatie te verbeteren. Bereken zelf je EPC met deze handige tool.

Postinterventiedossier (PID)

Het PID is een belangrijke instructiebron waarin alle technische gegevens van een gebouw verzameld worden. Dit kan van pas komen tijdens het gebruik en onderhoud van een woning, maar ook bij latere werkzaamheden.

Alle gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten eenvoudig kunnen achterhalen wat bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe die structuur werd opgebouwd en welke materialen er gebruikt werden.

Dit dossier moet tijdens de ganse levensduur bij het gebouw blijven en aangevuld worden met de nieuwe gegevens als er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Het PID moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Bodemattest

Als je een woning of grond verkoopt, ben je verplicht om bij de OVAM een bodemattest aan te vragen. Als op de grond ooit een risicoactiviteit werd uitgeoefend, is de verkoper verplicht om op zijn kosten een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. OVAM zal op basis van dit verslag bepalen welke maatregelen moeten getroffen worden.

Stookolietank

Bij de controle van stookolietanks in Vlaanderen maakt het Vlaams Gewest een onderscheid tussen bovengrondse en ondergrondse stookolietanks en tussen reservoirs geplaatst of in gebruik genomen voor 1 augustus 1995 (de ‘bestaande’ reservoirs) en na 1 augustus 1995 (de ‘nieuwe’ reservoirs).

Alle reservoirs voor particulieren met een inhoud kleiner dan 5.000 liter moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem. Dit kan een fluitje zijn dat een signaal laat horen. Als de tank bijna volledig gevuld is (95 %), valt het fluitsignaal uit. Er bestaan ook elektronische systemen die de toevoer automatisch afsluiten als de tank bijna (voor 98 %) volgelopen is.

1. Bestaande tanks

De bestaande bovengrondse reservoirs moesten al aan een eerste controle onderworpen worden voor 1 augustus 2003. Daarna moeten ze niet meer aan herhalingscontroles onderworpen worden. Voor de bestaande ondergrondse tanks van minder dan 5.000 liter moest al voor 1 augustus 2002 een eerste controle worden uitgevoerd. Nadien is om de 5 jaar een herhalingscontrole verplicht.

2. Nieuwe tanks

Alle nieuwe reservoirs moeten geplaatst worden onder toezicht van een erkend technicus en moeten een plaatsingscontrole ondergaan. Deze reservoirs moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem, een kenplaatje en beschikken over het conformiteitsattest dat de tankconstructeur aflevert.

Bovengrondse nieuwe particuliere reservoirs met een inhoud van minder dan 5.000 liter moeten na de plaatsingscontrole geen herhalingscontroles meer krijgen.

Ontoegankelijke (ondergrondse) particuliere reservoirs met een inhoud van minder dan 5.000 liter moeten na de plaatsingscontrole om de 5 jaar gecontroleerd worden. De controle moet gebeuren door een erkend technicus die hierbij een conformiteitsattest aflevert. Na controle plaatst hij een groen, oranje of rood keuringsplaatje op het reservoir. Een reservoir met een rode dop of keuringsplaatje mag je in geen geval laten bijvullen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media