Het bodemattest en stookolieattest

Wanneer je een stuk grond of een woning verkoopt, moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit attest ontvang je binnen een maand. Voor de verkoop van een bouwgrond of een bestaande woning, staat er op dit document bijna altijd te lezen dat er geen gegevens bekend zijn. Enkel wanneer in het verleden een vervuiling vastgesteld is door OVAM, wordt dit in het attest vermeld.

Strengere regels voor risicogrond

OVAM stelt dat in principe voor elke verkoop een nieuw attest nodig is, maar voegt hieraan toe dat voor niet-risicogronden eenzelfde attest meermaals kan worden gebruikt, zolang de kadastrale gegevens niet zijn gewijzigd. Voor risicogronden (drukkerijen, garages, … hiervan bestaat een lijst) is de regeling heel wat strenger. In dit geval moet de koper zelf betalen voor een oriënterend bodemonderzoek. Wanneer er een verontreiniging van de bodem wordt vastgesteld, kan je de grond pas verkopen na het saneren van de bodem. Voor appartementen is een andere regeling uitgewerkt.

De verkoper moet aan de koper het bodemattest kunnen voorleggen en in de verkoopsovereenkomst zou de inhoud van het bodemattest al moeten opgenomen worden. Vervolgens zal de notaris in de akte vermelden dat de koper vóór het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kunnen zowel de koper als OVAM de nietigheid van de overdracht vorderen.

Gekeurde stookolietank

Als je een woning verkoopt die verwarmd wordt met stookolie, moet je de koper ook een attest bezorgen waaruit blijkt dat de woning over een gekeurde tank beschikt. Bij de controle van stookolietanks maakt het Vlaams Gewest een onderscheid tussen bovengrondse en ondergrondse stookolietanks en tussen tanks geplaatst of in gebruik genomen voor 1 augustus 1995 (de 'bestaande' tanks) en na 1 augustus 1995 (de 'nieuwe' tanks).

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media