livios logo

Het energieprestatiecertificaat voor verkoop of verhuur woning

Foto Immochecker
  

In de loop van 2008 moet iedereen die een woning wil verkopen een energieprestatiecertificaat voorleggen. Dit Vlaams label geeft een beeld over het energieverbruik van de woning en bevat tips om de woning energiezuiniger te maken.

  • Dankzij het energiecertificaat krijgen potentiële huurders en kopers een duidelijker beeld op de energiekosten die ze zullen mogen verwachten. Dit zal zeker een rol spelen bij de keuze en zal verkopers en verhuurders ertoe aanzetten om te investeren in energiezuinige maatregelen. Zo moet het certificaat er onrechtstreeks voor zorgen dat de Vlaamse woningen energiezuiniger worden wat op zijn beurt zal leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen.
  • De precieze datum van invoering is nog niet bekend, maar zal niet voor 1 oktober 2008 zijn.
  • Ook verhuurders moeten zo’n certificaat kunnen voorleggen, zij het pas vanaf 1 januari 2009.
  • Een erkend energieadviseur kent de certificaten toe. Dit gebeurt nadat hij de energieprestaties vastgesteld heeft na een technische controle. Hij geeft ook tips mee voor de verbetering van de energieprestaties. De opleidingen hiervoor zullen starten in het begin van 2008. Als de eerste deskundigen erkend zijn, zal hiervan een lijst gepubliceerd worden op www.energiesparen.be
  • Tijdens de technische controle wordt onder meer gekeken naar de algemene toestand van de woning, het elektriciteitsverbruik en het verbruik van brandstoffen voor de verwarming.
  • Kostprijs: een energiecertificaat kost de eigenaar tussen de 200 en 250 euro en is 10 jaar geldig. Wanneer er bepaalde investeringen gebeurd zijn in de woning, is het wel het overwegen waard om een nieuw certificaat te laten opstellen.
  • Welke woningen? Alle woningen (appartementen, huizen, studio's, vakantiewoningen...) zulen onder deze nieuwe wet vallen. Wanneer één gebouw meerdere wooneenheden bevat, zal voor elke wooneenheid een apart certificaat opgesteld moeten worden. Voor studentenkamers zonder aparte badkamer en keuken volstaat een certificaat voor het gebouw in zijn geheel.
  • Enkel een sensibiliserende functie: als de woning een slecht energierapport krijgt, heeft dit geen wettelijke of financiële consequenties voor de verkoper of verhuurder. Hij is enkel verplicht een certificaat voor te leggen bij de verkoop. Onrechtsreeks zal een slecht rapport wel leiden tot een verlaging van de huur- of koopprijs.
  • Niet te verwarren met energieaudit: een energieaudit is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn om een zicht te krijgen op de energieprestaties van een gebouw.

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verkopen/verkoopregelgeving/het-energieprestatiecertificaat-voor-verkoop-of-verhuur-woning/