Dialoog vzw

Dialoog informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties.

Dialoog werkt aan een duurzaam evenwicht tussen levenscomfort en duurzaamheid door minder ruimtebeslag, grondstoffen en energie. De vzw geeft vorm aan een inclusieve samenleving waarbinnen mens- en milieuvriendelijk leven voor iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd is. Een gevarieerde en ecologisch verantwoorde huisvesting voor wonen en werken, leren en ontspannen, diensten en zorgen zijn onderdeel van de circulaire samenleving.

Meer informatie

Artikels van deze partner
016 23 26 49