livios logo

Wedstrijdreglement

 1. Bij deelname aan deze wedstrijd van Livios, stemt u automatisch in met dit wedstrijdreglement. Deelnemers die zich niet houden aan, niet akkoord verklaren met het reglement worden automatisch uitgesloten van deelname.

 2. De wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen vanaf 18 jaar.

 3. De wedstrijd bestaat uit 1 hoofdvraag, waarvan het antwoord te vinden is op de website www.livios.be of op de site van het deelnemende bedrijf. Verder is er één schiftingsvraag.

 4. Aan de wedstrijd kan enkel deelgenomen worden via het electronisch deelnameformulier beschikbaar op de website van Livios.

 5. De prijzen staan duidelijk beschreven in het artikel waarin de wedstrijd wordt beschreven, evenals het aantal winnaars. De winnaars zijn de personen die :
  1. die de hoofdvraag correct beantwoord hebben,
  2. én het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen.

 6. De periode van de wedstrijd staat duidelijk vermeld op het deelnameformulier. Na afloop van de wedstrijd worden de prijswinnaars zo snel mogelijk bekendgemaakt door het deelnemende bedrijf dat de wedstrijd mee organiseert en gecontacteerd per mail. Het deelnemende bedrijf zorgt voor de verdere afhandeling en de levering van de prijzen.

 7. Indien een winnaar niet reageert op deze mail binnen de 14 kalenderdagen, dan wordt een andere persoon (volgens de normen van punt 5) winnaar.

 8. Over de winnaars zal niet gecorrespondeerd worden en deelnemers hebben niet het recht om de uitslag van deze wedstrijd gerechtelijk of op welke andere wijze ook aan te vechten.

 9. Iedere persoon, woonachtig in België, mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.
  1. Deelnemers die meermaals inbreuk plegen op artikel 9 kunnen uitgesloten worden van alle toekomstige wedstrijden.

 10. Personeelsleden van Livios en van het deelnemende bedrijf worden uitgesloten van deelname.

 11. Deelname aan de wedstrijd brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee.

 12. Geen enkele prijs kan ingeruild worden tegen speciën.

 13. De winnaar kan de prijs niet verhandelen en moet de prijs voor eigen gebruik in één woning in België installeren. Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, vervalt het recht op de prijs. Er wordt dan geen nieuwe winnaar geselecteerd.

 14. De deelnemers van de wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun naam en adres mag meegedeeld worden aan het organiserend bedrijf voor commerciële doeleinden.

 15. Het reglement van de wedstrijd kan door de organiserende partijen ten alle tijde met terugwerkende kracht aangepast of gewijzigd worden, dit om de goede orde der afhandeling te waarborgen.

 16. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

https://www.livios.be/nl/wedstrijdreglement/