livios logo
logo

Verplichte energieaudit om aanspraak te maken op premies in Wallonië


  

Sinds juni 2019 moeten inwoners van het Waals Gewest, indien ze in aanmerking willen komen voor energie- of renovatiepremies, verplicht een audit laten uitvoeren. De energiedeskundige stelt hierbij een lijst op met alle nog uit te voeren werken.

Je woning renoveren of energiezuiniger maken vraagt een zekere investering. Daarom voorzien de drie gewesten van ons land in stimulerende maatregelen, zodat ook wie slechts een beperkt budget heeft, zijn woning energetisch kan opwaarderen.

In het Waalse Gewest wordt de toekenning van premies of een hypothecaire lening tegen een verlaagd of zelfs geen tarief, voortaan wel gekoppeld aan enkele voorwaarden.

Nieuwe procedure

Om aanspraak te kunnen maken op de energie- en renovatiepremies verplicht het Waalse Gewest burgers voortaan om een energieaudit te laten uitvoeren voor de start van de werken. Waar de opdracht van de energiedeskundige zich voordien nog beperkte tot het evalueren van de energieprestaties, zorgt hij nu voor advies en begeleiding tijdens het hele renovatieproces. Hij analyseert de globale energieprestaties van de woning en wijst op eventuele andere problemen die moeten worden opgelost (zoals een gebrekkige dichtheid van het dak, stabiliteitsproblemen van de muren…).

 In zijn verslag geeft de energiedeskundige een lijst met alle uit te voeren werken, maar ook de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. Zodra de audit is uitgevoerd, volstaat het om één premieaanvraag in te dienen bij de Waalse Overheidsdienst. Deze aanvraag geldt voor alle werken. Het staat de aanvrager vrij om alle werken tegelijkertijd uit te voeren of ze te spreiden in de tijd. Al moeten ze wel binnen de zeven jaar vanaf de datum van het auditverslag zijn uitgevoerd.

Goed om te weten: Je kan ook een ‘auditpremie' van maximaal 660 euro aanvragen, waarmee je een groot deel van de prijs van de energiedeskundige kan recupereren.

Bedrag van de premies

Het bedrag van de premies hangt af van verschillende factoren:

- het inkomen

- de gezinssamenstelling

- de werken die je wilt uitvoeren

- de mate waarin deze premies bijdragen aan een verbetering van de energieprestaties van de woning

Het maximumbedrag is steeds gelimiteerd op 70 procent van het factuurbedrag.

De premies worden pas na de werken uitbetaald. Om ze te ontvangen moet je ook kunnen bewijzen dat de werken in de voorgeschreven volgorde zijn gebeurd en dat ze werden uitgevoerd door een erkende aannemer.

Een overzicht van de premies in Wallonië vind je hier.

 

Tekst Mailys Chavagne

Openingsfoto Fotolia 

 

-------------------

Meer over:
Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/verplichte-energieaudit-om-aanspraak-te-maken-op-premies-in-wallonie/