livios logo

De wet-Breyne in vogelvlucht

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Aannemers en projectontwikkelaars die het label van de Charter van de Woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Het label vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer, maar zeker geen garantie. Wij zetten de krachtlijnen op een rijtje.

Wat houdt de wet in?

 • Naleving van de uitvoeringstermijn en de afgesproken prijs.
 • Duidelijk en volledig contract tussen aannemer en consument: totaalprijs, betalingsmodaliteiten, uitvoeringstermijn, vergoedingen in geval van vertraging,...
 • Voorschot is maximaal 5 % van de prijs van de woning.
 • Betaling mag prijs van uitgevoerde werken niet overschrijden.
 • De sleutel-op-de-deurfirma mag geen enkele betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten.
 • Verplichte voorlopige en definitieve oplevering.
 • Aannemer moet solvabiliteitswaarborg van 5 % van de bouwprijs storten in fonds als bescherming van consument bij eventueel faillissement.
 • Bij toepassing van de prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van de ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren.
 • De schadevergoeding bij het niet ondertekenen van de overeenkomst kan niet hoger zijn dan 5 % van de totale prijs of het bedrag van de werkelijk geleden schade.
avl woningbouw

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming.

Foto AVL Woningbouw
  

Bostoen-inspiratie 26

De wet-Breyne houdt een duidelijk en volledig contract in tussen de aannemer en de consument.

Foto Bostoen
  

woning huis sleutel-op-de-deur

De aannemer moet een solvabiliteitswaarborg van 5 % van de bouwprijs storten in een fonds als bescherming van de consument bij een eventueel faillissement.

Foto Dewaele Woningbouw
  

Op wie is de wet van toepassing?

Wie aan volgende drie voorwaarden voldoet, moet de wet-Breyne naleven:

 • Het gebouw is bestemd voor huisvesting of voor gemengd gebruik (beroepsdoeleinden en huisvesting);
 • De verkoper, promotor of aannemer verbindt er zich toe om een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen;
 • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw.

Verplichte vermeldingen in de overeenkomst

 • De identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen.
 • De uitgiftedatum van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning.
 • Een vermelding of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering.
 • Een nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
 • Een bijlage met de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken.
 • De totale prijs van het huis of van het appartement.
 • Een vermelding van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting met als bijlage de basisvoorwaarden van deze tegemoetkomingen.
 • De aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed overeenstemmen.
 • Een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren.
 • Een duidelijke en integrale omschrijving van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 van de wet (financiële waarborgen).
 • De erkenning van de partijen dat zij sinds 15 dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.

Charter van de woningbouwers

Aannemers en projectontwikkelaars die dit label dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Dit vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer, maar zeker geen garantie.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/de-wet-breyne-in-vogelvlucht/