Bestrijdingsmiddelen in de tuin: herken de labels

Als het niet anders kan, moet je wel naar chemische bestrijdingsmiddelen grijpen om ongemakken in de tuin te verhelpen. Lees altijd aandachtig het etiket voor je begint. Ook de gevarensymbolen geven je een goede indicatie over het product waarmee je werkt. In onderstaande labelwijzer doen we deze soms zelfs levensbelangrijke symbolen uit de doeken.

Materiaal:Gereedschap:
 • Beschermende kledij
 • Gelaatsbescherming
 • Werkhandschoenen
 • Mondmasker
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Drukspuit
 • Spons
 • Borstel

Licht (F) of zeer licht (F+) ontvlambaar

 • 8905 labelwijzer tuin

Als dit pictogram op de verpakking staat, gaat het om een vloeistof die gemakkelijk vlam vat. Hou hier rekening mee tijdens het werken. Vermijd contact met brandend vuur van bijvoorbeeld sigaretten of kaarsen en sla dergelijke producten op in een koele opbergruimte en niet achter glas.


Staat de letter F bij het pictogram dan is de stof licht ontvlambaar (aceton, ethanol, methanol, tolueen…). Bij F+ moet je nog beter opletten, want deze zijn zeer licht ontvlambaar (benzine, ether).

Verbranding bevorderende stof (O)

 • 8905 labelwijzer tuin

Dit pictogram wijst er op dat je met een product te maken hebt, dat een eventuele brand in de hand werkt. Hou hier mee rekening bij de opslag en vermijd contact met vuur tijdens het werken. Je vindt het pictogram terug op zuurstof, waterstofperoxide, nitraten en chloraten.

Bijtende stof (C)

 • 8905 labelwijzer tuin

Werk je met bijtende stoffen zoals zwavelzuur of zoutzuur neem dan altijd voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van beschermende kledij, gelaatsbescherming en werkhandschoenen. Ga te werk zoals aangegeven op de verpakking.

Schadelijke (Xn) of irriterende stof (Xi)

 • 8905 labelwijzer tuin

Dit pictogram duidt aan dat het werken met een bepaalde stof schadelijke of irriterende gevolgen kan hebben. Als bij dit symbool de letters Xn staan, duidt dit op de schadelijke gevolgen van tolueen, gasolie... De letters Xi wijzen op irriterende gevolgen van soda en butyacrylaat. Ga daarom te werk zoals op de verpakking staat aangegeven. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat je gelaatsbescherming moet dragen (oogirritatie) en/of een mondmasker (irritatie van de luchtwegen).

Giftige (T) of zeer giftige (T+) stof

 • 8905 labelwijzer tuin

Zie je de doodskop, dan weet je dat je voorzichtig moet zijn. Verkeerd gebruik van producten met dit pictogram kan erg kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Opnieuw geldt: werk zoals aangegeven op de verpakking. De doodskop samen met de letter T wijst op een giftige stof (chloor, koolmonoxide, methanol, kwik…) die bij kleine hoeveelheden grote gezondheidsrisico’s kan inhouden.

T+ is zeer giftig en kan bij de kleinste hoeveelheden al de dood tot gevolg hebben. Voorbeelden zijn onder meer cyanide, blauwzuur, waterstofsulfide…

Ontplofbare stof (E)

 • 8905 labelwijzer tuin

Dit symbool staat op producten (butaan, propaan, picrinezuur…) die door verhitting, vonken, een schok of een reactie met andere stoffen een ontploffing tot gevolg hebben.

Milieugevaarlijke, vervuilende stof (N)

 • 8905 labelwijzer tuin

Deze producten schaden het milieu onmiddellijk of na verloop van tijd. Hierbij horen ook de stoffen die de ozonlaag aantasten. Voorbeelden zijn chloor, cfk’s en pcb’s.

Bel in geval van een incident met één van de bovestaande chemische producten onmiddellijk naar het Belgisch Antigifcentrum op 070 245 245.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
Lenteklussen: tips voor onderhoud zonweringtoepassingen
Lenteklussen: tips voor onderhoud zonweringtoepassingen

Met de lentezon in huis zijn er onvermijdelijk ook de jaarlijks terugkerende schoonmaakkriebels. Niet alleen binnenshuis maar ook aan de buitengevel en...

Lees meer
In 8 stappen naar de ideale aanleg van je tuin en terras
In 8 stappen naar de ideale aanleg van je tuin en terras

Net als je woning verdient ook je tuin een goed ontwerp voordat je eraan begint. Ook als het perfect mogelijk is om achteraf (ingrijpende) wijzigingen door ...

Lees meer
Dakrenovatie van een licht beschadigd plat dak: zo pak je het aan
Dakrenovatie van een licht beschadigd plat dak: zo pak je het aan

Hitte, vrieskou, wind, regen … Het dak van je woning krijgt het hard te verduren. Logisch dus dat je af en toe last kan hebben van barsten en scheuren. Met ...

Lees meer
Cedral terrasplanken rond het zwembad: “Het warme loopgevoel van hout, maar zonder splinters”
Cedral terrasplanken rond het zwembad: “Het warme loopgevoel van hout, maar zonder splinters”

Toen Carmen en haar man een jaar in hun nieuwbouw in Heule woonden, was het tijd om de tuin en het zwembad onder handen te nemen. Een onderhoudsvriendelijk ...

Lees meer

Onze toolbox
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Zoek een partner

Ben je op zoek naar informatie van een van onze partners?

Zoeken
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag
Vraag en antwoord

Onze redactie beantwoordde duizenden bouw- en verbouwvragen

Zoeken