Dak ontmossen: hoe begin je eraan?

Elk dakbedekkingsmateriaal kan op termijn geconfronteerd worden met algengroei en mos- of korstmosvorming.

Foto: Borhite BVBA  

Verder speelt de hellingsgraad een rol. Hoe kleiner de helling, hoe langer je pannen of leien vochtig blijven en hoe groter de kans op mosvorming. Om mosvorming te vermijden, moet het dak na een regenbui kunnen opdrogen. Dat vereist een goede ventilatie tussen de pannen en het waterdichte onderdak. Ventilatiepannen kunnen dit proces bevorderen.

Mos zelf of laten verwijderen?

Onderschat het zelf ontmossen van een dak niet. Het is een vrij complexe onderneming.

Foto: Aquaplan  

Is mos voor jou een doorn in het oog? Dan kan je het zelf of laten verwijderen. Op voorwaarde dat je dak niet bestaat uit asbesthoudende materialen. Wees dus 100 % zeker dat dit niet het geval is vooraleer je begint te schuren of schrobben.

Een dak ontmossen is een nogal complexe onderneming. Veiligheidshalve kan je die misschien toch beter overlaten aan gespecialiseerde ontmossingsbedrijven. Ga je er toch zelf aan beginnen, dan kan je kiezen uit verschillende werkmethodes.

Zonder specifieke reinigings- of algenverwijderingsmiddelen

In dit geval voer je de werken best uit na een vochtige periode. De delen die moeten verwijderd worden zijn dan goed doordrongen met vocht, waardoor hun hechting op de ondergrond fel is afgenomen. Je spuit het dak - beginnend bij de nok en zo naar de goot werkend - af met een hogedrukspuit met een V-straal bij 80 bar. Spuit in neerwaartse richting om te voorkomen dat het water onder de sluitingen gespoten wordt. Indien nodig herhaal je deze handeling na een vochtige periode.

Met specifieke reinigings- of algenverwijderingsmiddelen

Hier kan je twee technieken toepassen. Voor de eerste techniek reinig je het dak zoals hierboven beschreven en pas je daarna een nabehandeling toe met een algenwerend middel. Bij de tweede techniek bespuit je het te reinigen dakvlak eerst met een algenverwijderend middel of met een oplossing van 50 delen water en 50 delen bleekwater. Aanbrengen kan met een onkruidsproeier. Na een uur kan je het dak reinigen zoals hierboven beschreven.

Voorzorgsmaatregelen

  • Volg bij het gebruik van algenverwijderende of -werende middelen altijd de voorschriften van de fabrikant.
  • Als het regenwater van het dak afgevoerd wordt naar een regenput, koppel je best voor de behandeling de afvoerbuizen van de dakgoot los.
  • Het is aan te raden na de behandeling de dakgoten met voldoende zuiver water na te spoelen vooraleer je ze weer aansluit.

En nu?

Wil je je dak beschermen tegen toekomstige mos- en algenvorming? Dan bestaan er bepaalde middeltjes die de groei ervan afremmen. Of je kan een coating aanbrengen die een vochtwerende en gladde laag vormt op je dak. Hier kan dakbegroeiing zich moeilijker op vastzetten. Zo ben je voor lange tijd vrij van moszorgen.