Woning uitzetten: goed begonnen is half gewonnen

Wie graag zelf een handje toesteekt bij de bouw van zijn woning, zal er niet voor terugdeinzen om die droomstek zelf uit te zetten op zijn bouwgrond. Dit is zeker te doen, maar het is belangrijk dat je weldoordacht te werk gaat. Fouten komen je achteraf duur te staan. Met deze voorbereidende tips ga je vlot van start.

Wanneer?

Je woning uitzetten gaat pas wanneer je perceel bouwrijp is en nadat iemand van de gemeente de bouwlijn is komen aanduiden. Dit is de lijn die de afstand tussen de openbare weg en de voorgevel van je woning aanduidt. Dit gebeurt met twee houten piketten die meestal aan de bovenkant rood geverfd zijn. Let erop dat deze piketten tijdens grondwerken niet weggenomen worden!

Zorg er ook voor de je de minimum afstand van 3 meter tussen jouw woning in de perceelgrens met je buren respecteert. Bouw je met kelder en moet er dus nog grond weggenomen worden, houd dan rekenen dat je bij het uitzetten van de woning genoeg ruimte (1,5 tot 2m afstand tussen het gebouw en de piketten) laat voor de grondwerker.

Benodigdheden verzamelen

Om je woning uit te zetten, heb je afhankelijk van de vorm van je woning een aantal benodigdheden nodig:

 • houten piketten en planken
 • spantouw
 • mokerhamer
 • grote hoeveelheid nagels
 • niveaumeter of pasdarm
 • waterpas
 • vouwmeter
 • potlood
 • lane rolmeter
 • uitgewerkt bouwplan
 • grote winkelhaak
 • enkele helpers

Maak dat je van alles voldoende hebt, zodat je tijdens het uitzetten niet moet stoppen omdat je bijvoorbeeld geen piketten meer hebt.

Ter info: om een simpele vorm zoals een rechthoek uit te zetten heb je 8 piketten en 4 houten plankjes nodig. Per hoek die er bijkomt heb je dus 2 extra piketten en één extra plank nodig.

Bouwpeil meten

Nu kan je beginnen met het uitzetten van je woning. Wacht hiervoor liefst op goede weersomstandigheden, zodat je het bouwplan helemaal kan uitplooien op de grond. Doe dit bij voorkeur in het midden van je perceel en in de richting waarin het huis gebouwd zal worden. Dus met je rug naar de straatkant als je naar het plan kijkt.

Stel de niveaumeter op in het midden van je bouwplaats en laat iemand in het midden van de openbare weg staan met een meetstok, zodat je de hoogte van je bouwperceel ten opzichte van de weg kan opnemen. Dit is belangrijk om de spantouwen straks perfect af te stellen op het niveau van het bouwpeil (de hoogte van de afgewerkte vloer van je woning). Is dit om praktische omstandigheden niet mogelijk, laat de spantouwen dan op een hoogte uitkomen, die makkelijk rekenen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld 30, 40, of 50cm hoger dan het bouwpeil.

Onthoud dit wel goed, anders geraak je achteraf helemaal in de war. Heb je geen niveaumeter, dan kan je net zo goed een ouderwetse pasdarm (eventueel zelf te maken met een stuk tuinslang) gebruiken.

Stelling van Pythagoras

Wie dacht dat hij deze wiskundige regel bij het verlaten van de schoolbanken nooit meer tegen zou komen, heeft pech. Om te controleren of je bij het uitzetten van je woning wel juist bezig bent, is deze stelling een ideaal hulpmiddel. Want niet iedereen beschikt over moderne meettoestellen, zoals een theodoliet. Als je de lengte van je voorgevel kent en de lengte van de zijgevels, kan je perfect berekenen hoe lang de diagonaal van de woning moet zijn. Meet dat na het uitzetten van je woning even na om 100 procent zeker te zijn van je werk en te controleren of je woning ‘haaks’ staat.

C² = A² + B²
C: schuine zijde
A en B: rechthoekzijden

Niet alle woningen zijn even eenvoudig van vorm. Maar vaak kan je meer complexe vormen wel herleiden tot verschillende rechthoeken en vierkanten, zodat je de stelling van Pythagoras toch kan gebruiken ter controle.

Deze methode om hoeken juist haaks te zetten, wordt vaker toegepast dan je denkt. Bij het uitzetten van een woning, om de hoogte te bepalen van een puntgevel om zo de pannen op de schuine helling van het dak juist te laten uitkomen, om goed te beginnen met de aanleg van een vloer, om zelf een winkelhaak te maken, …

Partnerartikels

Bekijk alle partners
Beton rechtstreeks van de bron
Beton rechtstreeks van de bron

Sinds 2019 beschikt Bouwmaterialen Wijckmans over een nieuwe betoncentrale en productieloods. Wanneer je dus betonproducten bestelt bij Wijckmans ben je...

Lees meer

Onze toolbox
Premies en subsidies Zoeken
Magazines Aanvragen
Zoek een partner Zoeken
Vraag en antwoord Zoeken