De notaris

Het kopen of verkopen van een onroerend goed is een belangrijke beslissing in je leven. Voor zo'n grote stap moet je een maximum aan voorzorgen nemen. Deskundig advies van een notaris kan je dus goed gebruiken. De notaris is onpartijdig, onafhankelijk en verzorgt alle stappen van de verkoop vanaf de publiciteit, over het opmaken van de verkoopovereenkomst, tot het ondertekenen van de notariële akte.

Objectief advies

Een notaris is gebonden aan een strikte deontologie die hem verplicht om objectief advies te verlenen aan beide partijen. Bij vastgoedbemiddeling treedt de notaris op als sleutelfiguur vanaf de beslissing tot aan- of verkoop tot de eigenlijke ondertekening van de verkoopakte. Hij garandeert een noodzakelijke juridische zekerheid, waarvoor hij verschillende opzoekingen doet. Je krijgt een persoonlijke benadering en kan zeker zijn van een transparante en juridisch waterdichte transactie.

(Ver)kopen, (ver)huren, schenken ... Voor al deze taken moet je de hulp van een notaris inschakelen. Een uitgebreid overzicht van alle taken en veelgestelde vragen over de werking van een notaris vind je terug op www.notaris.be.

Taak van de notaris

Van zodra koper en verkoper het eens zijn over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed, is het aan te raden om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarin alle voorwaarden en modaliteiten worden vastgelegd.

Het compromis

Deze onderhandse overeenkomst wordt ook wel het compromis of voorlopige verkoopovereenkomst genoemd. Maar let wel op: deze overeenkomst is niet voorlopig. Van zodra koper en verkoper dit getekend hebben, is de verkoop gesloten.

Na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst heeft de notaris vier maanden de tijd om onder meer volgende taken uit te voeren:

  • controleren of de verkoper geen schulden meer heeft aan btw, belastingen,…
  • controleren of verkoper wel degelijk (enige) verkoper is van onroerend goed
  • controleren of er op stedenbouwkundig vlak geen problemen zijn
  • controleren of er erfdienstbaarheden gelden op het bouwterrein

In geval van problemen zal hij dat trachten laten recht te zetten door de verkoper vóór het verlijden van de akte. In het geval van schulden kan de notaris bij de akte eventueel ook nodige gelden inhouden en doorstorten naar de betrokken instantie. In sommige gevallen kan het verlijden van de akte ook uitgesteld worden.

Het verlijden van de akte

Ten laatste vier maanden en doorgaans vier weken na de ondertekening van het compromis wordt de uiteindelijke akte ondertekend. Intussen heeft de notaris het nodige opzoekwerk verricht (bij de btw, het kadaster). Vervolgens wordt de akte verleden - voorgelezen - en ondertekend. Bij het verlijden van de akte betaal je het resterende bedrag aan de verkoper en de aktekosten aan de notaris.

Notariskosten

Alle bijkomende kosten worden verzameld onder de overkoepelende term notaris- of aktekosten: de registratierechten, het ereloon en de aktekosten. Een overzicht.

1. Registratierechten (schrijfgeld)

De registratierechten - heel vaak 'schrijfgeld' genoemd - zijn de kosten die men betaalt bij de aankoop van een onroerend goed. Hoe hoger het aankoopbedrag, hoe hoger het schrijfgeld. Sinds juni 2018 zijn de registratierechten in Vlaanderen hervormd. In Wallonië en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest werden de rechten begin 2017 en 2018 al herzien.

Lees er hier alles over

2. Ereloon van de notaris

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd en wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs. Dit houdt in dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

3. Aktekosten

Behalve het ereloon maken ook nog andere aktekosten (fiscale zegels, opzoekingskosten,...) deel uit van de registratierechten.

Partnerartikels

Bekijk alle partners