Het rioolstelsel: zo zit het in elkaar

Het rioolnet is ontworpen om het afvalwater af te voeren. De voorschriften op dit vlak kunnen verschillen van gemeente tot gemeente, en soms zelfs van wijk tot wijk. Vooraf de bevoegde dienst van je woonplaats contacteren is dus altijd een goed idee.

Een individueel rioolsysteem bestaat hoofdzakelijk uit leidingen en toezichtputten. Afhankelijk van de ligging en de configuratie kan het rioolstelsel ook uitgerust zijn met systemen voor de recuperatie, behandeling en infiltratie van het water.

De leidingen

Buizen in pvc zijn vandaag de norm: ze zijn voordelig in prijs, eenvoudig te plaatsen en je kan ze voor grote lengtes gebruiken zonder koppelingen. Om het water vlot te laten wegstromen en opstoppingen te vermijden, geldt een minimale helling van 2 cm/lopende m en, in de mate van het mogelijke, een recht traject tussen twee toezichtputten. De diameter van de buizen moet aangepast zijn aan het soort en de hoeveelheid water dat afgevoerd moet worden.

Toezichtputten

Om het rioolsysteem te kunnen controleren, en voor eventuele tussenkomsten eraan, zijn toezichtputten onmisbaar. Dat kunnen eenvoudige Y-verbindingen zijn met een afsluitdop op leidingen die door de kelder lopen, maar bij ingegraven buizen is een volwaardige inspectieput de enige optie. Die hebben meestal een diameter van 40 tot 60 cm. Voor buizen die dieper dan één meter onder de grond zitten, is een toezichtput van minstens 1 x 1 m verplicht, zodat iemand erdoor naar beneden kan.

Waterrecuperatie

Over het algemeen wordt enkel ‘helder’ water gerecupereerd voor huishoudelijk gebruik (sproeien, toilet, wasmachine…). In nieuwbouwwoningen is een regenwaterput zelfs meestal verplicht. Met een bladfilter en vuilfilter vermijd je dat het water in de regenput vuil wordt. Die regenwaterput is ook uitgerust met een overloop zodat het water uit een volle put kan weglopen naar een infiltratiesysteem in de tuin of naar het openbare rioleringsnet (voor zover dat kan en/of mag).

Waterbehandeling

We maken een onderscheid tussen twee soorten behandeling: individueel en collectief. Bij collectieve behandeling wordt het afvalwater afgevoerd naar een zuiveringsstation waar al het afvalwater uit de regio aankomt. In de meeste gevallen kan al dat water gemengd en geloosd worden in de openbare riolering. Naargelang het soort station is het ook mogelijk dat het helder water apart afgevoerd wordt of individueel gefilterd moet worden.

Is er geen collectief waterbehandelingssysteem? Of ligt je woning te ver om op het rioolnet aan te sluiten? Dan is individuele behandelingde norm. Vetvangers en standaard septische putten hebben vandaag plaatsgemaakt voor gesofisticeerde minizuiveringsstations (IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) die moeten beantwoorden aan zeer strikte milieuregels. Er bestaan heel wat oplossingen op dit vlak en je gaat best vooraf na bij je gemeente welk systeem toegelaten is. Het behandelde water infiltreert meestal in de tuin, eventueel na passage door een natuurlijke waterzuivering.

Waterinfiltratie

In bepaalde regio’s of gemeentes is het niet toegelaten of mogelijk om al je afvalwater, of een deel ervan, naar de openbare riolering te sturen. In dat geval moet je dus een infiltratiesysteem (al dan niet uitgerust met een zuiveringsinstallatie) voorzien in je tuin. Dat kan bestaan uit een draineerbuis, maar ook uit infiltratiebekkens of -kratten, een moeraszone met waterminnende planten (wadi)… De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de aard van je terrein, de oppervlakte, de aanwezigheid van vegetatie, de helling naar de aanpalende percelen en de geldende regelgeving. Deze beslissing neem je dus niet snel-snel en best ook na advies van een specialist.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
 • Een vochtige kelder? Zo pak je je vochtproblemen aan
  Een vochtige kelder? Zo pak je je vochtproblemen aan

  Als je last hebt van vocht in je kelder, weet dan dat je niet alleen bent. Een kelder is namelijk erg gevoelig voor vochtproblemen en vroeg of laat krijgen ...

  Lees meer
 • Bouwfit-dagen: lees meer over ons programma van 2 zaterdagen
  Bouwfit-dagen: lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

  Heb je bouw- of verbouwplannen? Laat je dan goed informeren. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk...

  Lees meer
 • Hoe werkt een ventilatiesysteem C+?
  Hoe werkt een ventilatiesysteem C+?

  Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en...

  Lees meer
 • Een flauwe waterstraal uit de kraan? Een leidingrenovatie herstelt de waterdruk!
  Een flauwe waterstraal uit de kraan? Een leidingrenovatie herstelt de waterdruk!

  Heb je kranen in huis waar slechts een flauwe waterstraal uit stroomt? De kans is groot dat verstoppingen of lekken in de aanvoerleiding aan de basis...

  Lees meer