Plaatsbeschrijving verplicht

Stel bij de aanvang van elke huurovereenkomst een goede plaatsbeschrijving op van de huurwoning -of flat.  Noteer hierbij gedetailleerd alle gebreken in deze schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning. Waarom? Het is de enige manier waarop je nadien objectief kan nagaan of de huurder al dan niet verantwoordelijk is voor beschadigingen, die de huurder ook aan de verhuurder moet vergoeden. Zo vermijd je onnodige en ellenlange discussies achteraf.

Verplicht voor (ver)huurder

 • Verhuurder en huurder zijn sinds 25 april 2007 verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving te maken.
 • De plaatsbeschrijving moet 'op tegenspraak' gebeuren. Verhuurder en huurder zijn aanwezig of worden minstens door iemand vertegenwoordigd.
 • Wie voor de nieuwe wet een huurovereenkomst afgesloten heeft, maar niet over een plaatsbeschrijving beschikt, wordt geacht het goed in dezelfde staat terug te geven als deze waarin het zich bevond bij het begin van de huur.
 • Als er dan schade merkbaar is die niet vermeld werd bij deze plaatsbeschrijving moet de huurder de schade herstellen of vergoeden.
 • Dit geldt evenwel niet voor schade veroorzaakt door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

Wie stelt een plaatsbeschrijving op?

 • De huurder en verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opstellen. Ze mogen echter ook samen beslissen om een beroep te doen op een deskundige (architect, landmeter, schatter). In dat geval draait elk op voor de helft van het ereloon.
 • Het is ook mogelijk dat elke partij zich afzonderlijk door een eigen expert laat vergezellen. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Geldig op drie voorwaarden

 • De plaatsbeschrijving moet je bij de schriftelijke huurovereenkomst voegen en er samen mee registreren.
 • De beschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is ofwel tijdens de eerste maand van bewoning.
 • Een nietszeggende clausule zoals ‘De huurder verklaart dat het appartement in goede staat is’ kan volgens de huurwet niet beschouwd worden als een plaatsbeschrijving.

Blanco modeldocument

Vraag een gratis standaarddocument van een plaatsbeschrijving op in onze rubriek Modelcontracten.

Livingwood

Livingwood
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Thuis Best Woningbouw

Thuis Best Woningbouw
 • Nieuwbouw
 • Rustiek/Klassiek
 • Traditioneel
Bekijk woning