Heb je een vergunning nodig voor een veranda?

Volstaat een melding bij je gemeente of moet je een vergunning aanvragen? En heb je een architect nodig of niet? Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda. Samen met Jo Vandervelden van DATON zetten we alles op een rijtje.

Drie aanvraagmogelijkheden

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda.

Foto: Verandaland nv  

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. "Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning", vertelt Jo Vandervelden.

Foto: Sapa  

"In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken. Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan."

Foto: Verandaland nv  

"Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen."

Foto: Sapa  

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. "Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning", vertelt Jo Vandervelden. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden: de meldingsplicht, de stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling, en de stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling. Maar hoe zit dat in jouw geval? Wel, dat hangt af van bepaalde voorwaarden.

Meldingsplicht

"In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken", vertelt Vandervelden. "Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan." Een overzicht:

 • Per woning mag je maximum 40 m² aan bijgebouwen aanbouwen. Veranda’s en bijkeukens tellen mee bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
 • Aangebouwde bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 m, gemeten vanaf de grond.
 • Ze mogen de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
 • In de zijtuin moeten ze minstens 3 m van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin minstens 2 m.
 • Als de veranda tegen een aanpalend pand is gebouwd, mag ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Geen architect nodig als...

"Als aan al die voorwaarden is voldaan én er geen stabiliteitswerkzaamheden nodig zijn, kan je gebruikmaken van de melding zonder medewerking van een architect", aldus Vandervelden. Je hebt geen architect nodig als de veranda:

 • kleiner is dan 40 m²,
 • uit minstens 75% glas bestaat;
 • een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 m,
 • een nokhoogte heeft van maximaal 4,5 m.

Maar wel als...

"Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen", vult Vandervelden aan.

Stedenbouwkundige vergunning

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de meldingsplicht, dan moet je een stedenbouwkundige aanvraag indienen. "Voer je stabiliteitswerken uit, dan gaat het om de uitgebreide dossiersamenstelling met medewerking van een architect. Zonder stabiliteitswerken dien je de eenvoudige dossiersamenstelling in, zonder bijstand van een architect."

Welke weg volgt je dossier?

Bij een melding

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om na te gaan of het ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag je na 30 dagen starten met de werken.

Bij een vergunningsaanvraag

Dit hangt volgens Vandervelden af van de ligging van de grond. "Meestal kan de gemeente - het schepencollege - snel en zelfstandig een beslissing nemen over een aanvraag. Soms is echter een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Het komt ook voor dat de gemeente advies van andere administraties inwint. Stel dat je grond paalt aan een spoorweg, dan wordt de NMBS gecontacteerd. Vervolgens zal de gemeente de aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren en adviezen,
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling,
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting...)
 • de goede plaatselijke ordening.

Aanplakken

Vergeet niet voor je met de werken begint en tijdens de hele duur ervan, aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. "Een afschrift van de vergunning en het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn." Let op: provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen strengere regels opleggen. Informeer dus steeds bij je gemeente!

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste bouwtrends en nieuwtjes?

Schrijf je dan nu in op onze wekelijkse nieuwsbrief en volg het bouwnieuws op de voet. Bekijk laatste edities.

Door je in te schrijven, stem je ermee in dat wij je gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Meer informatie over de gegevensverwerking vind je in het privacy beleid.

Producten

Een platdakveranda in aluminium biedt tal van mogelijkheden!

Verandaland nv

Een platdakveranda in aluminium biedt tal van mogelijkheden!

Een Reynaers veranda: een waaier aan mogelijkheden

Reynaers Aluminium

Een Reynaers veranda: een waaier aan mogelijkheden

Aluminium veranda’s

Oben

Aluminium veranda’s

Aluminium veranda’s: Technisch uitstekend met een slank design.

Sapa

Aluminium veranda’s: Technisch uitstekend met een slank design.

De grootste verticale screens met het mooiste doek dankzij een nieuw type as

Wilms nv

De grootste verticale screens met het mooiste doek dankzij een nieuw type as

Zonwering aangepast aan uw stijl, smaak en behoefte

Winsol

Zonwering aangepast aan uw stijl, smaak en behoefte