livios logo

Procedures: wie doet wat in de EPB-procedure?

Aan de EPB-eisen voldoen, is geen onoverkomelijke opdracht. Een doordacht opgetrokken woning, die voldoende geïsoleerd is, zal de vooropgestelde maximumwaarden normaal gezien niet overschrijden. Om niets aan het toeval over te laten, zit de EPB-regelgeving vervat in een aantal wettelijke procedures. Zowel jij als bouwheer, je architect en de EPB-verslaggever spelen een rol in die procedures.

Bouwheer vult aanvraagformulier in

Als je je bouwvergunning aanvraagt, moet je als bouwheer op een extra veld op het aanvraagformulier aanduiden of de EPB-regelgeving al dan niet van toepassing is.

Verslaggever dient startverklaring in...

De startverklaring is een verplicht document met gegevens over het bouwproject en de verwachte resultaten op het vlak van energieprestaties en binnenklimaat. De EPB-verslaggever moet de startverklaring ten laatste acht dagen voor de start van de bouwwerkzaamheden indienen. Hij is ook verplicht om samen met de startverklaring een voorafberekening mee op te sturen.

... en houdt een oogje in het zeil

De verslaggever houdt tijdens de werken ook nauwkeurig bij wat een invloed kan hebben op de energieprestaties en het binnenklimaat. Je architect kan de rol van verslaggever invullen, of er één aanduiden.

SOD sleutel-op-de-deur nieuwbouw huis woning

De startverklaring bevat onder meer de ligging van het project, de startdatum en de aard van de werkzaamheden, gegevens van de architect, ...

Foto Marchetta
  

Isolatie

Om niets aan het toeval over te laten op vlak van energie zit de EPB-regelgeving vervat in een aantal wettelijke procedures.

Foto Recticel Insulation
  

nieuwbouw huis sleutel-op-de-deur SOD Avelgem Binnenweg

Je architect kiest de juiste maatregelen en materialen om aan de EPB-eisen te voldoen.

Foto Danneels
  

houtskeletbouw houtskelet nieuwbouw huis woning ramen zwarte profielen Realisatie Arkana in Herentals

De EPB-aangifte bestaat onder andere uit de plannen van het gebouw, het elektronische epb-bestand met berekening van de thermische isolatie, de energieprestatie en ventilatie, ...

Foto Arkana
  

Architect kraakt EPB-vraagstuk...

De architect overlegt samen met de bouwheer over welke maatregelen en oplossingen het meest geschikt zijn om aan de verschillende eisen te voldoen. Vervolgens integreert hij de gekozen maatregelen en materialen in het bouwaanvraagdossier van de bouwheer, en in de lastenboeken.

... en stuurt en controleert

De architect informeert ook de betrokken aannemers(s) over de genomen EPB-maatregelen. Die maatregelen mogen nog zo doeltreffend zijn, alles staat of valt met een correcte installatie en plaatsing van de verschillende (isolatie)materialen.
Als de architect tijdens de bouwwerkzaamheden vaststelt dat er mogelijk niet kan worden voldaan aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan de bouwheer en de EPB-verslaggever. Dan moet er bijgestuurd worden.

Verslaggever stelt EPB-aangifte op

De energieprestaties en het binnenklimaat liggen pas helemaal vast als je woning klaar is. De EPB-aangifte, het bewijs dat een gebouw overeenstemt met EPB-regelgeving, gebeurt dan ook pas op dit moment.

De EPB-aangifte moet ten laatste zes maanden na het in gebruik nemen van het gebouw worden opgemaakt door de verslaggever. In dit dossier beschrijft hij alle maatregelen die zijn genomen om aan de EPB-eisen te voldoen. Bovendien verklaart hij de uiteindelijke resultaten wel of niet conform de geldende eisen.

Verslag naar Energieprestatiedatabank

De verslaggever stuurt de EPB-aangifte ten slotte naar de elektronische Energieprestatiedatabank en bewaart de aangifte voor een periode van vijf jaar. Jijzelf, als bouwheer, wordt verondersteld het document nog tien jaar te bewaren. Het Vlaams Energieagentschap is gerechtigd om de aangifte op te vragen bij wijze van controle.

Sancties

Als bouwheer kan je worden beboet als uit de EPB-aangifte blijkt dat je gebouw niet voldoet aan één of meer EPB-eisen. Als uit bouwplaatscontroles door de overheid blijkt dat de verslaggever niet correct rapporteerde over de uitgevoerde werkzaamheden wordt hij beboet. De boetes zijn evenredig met de afwijking van de EPB-eis en met de kostprijs van de investering om wel te voldoen aan de eis.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/procedures-wie-doet-wat-in-de-epb-procedure/