Mag buur afsluiting plaatsen van 3,10 m hoog?

Vraag

Mijn buur heeft op de scheiding een houten afsluiting geplaatst van 1,80 m hoog. Daarbovenop nog een afsluiting van 1,10 m hoog. De totale hoogte is dus 3,10 m hoog. Mag dit?

Antwoord

Er is geen omgevingsvergunning nodig voor een afsluiting tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin en voor een afsluiting tot een hoogte van 1 meter in de voortuin. (art. 2.1, 5° en 7° Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010).
Voor een hogere afsluiting is een omgevingsvergunning vereist.
Verder dient volgens dit Besluit nog aan enkele bijkomende voorwaarden voldaan te worden en kan ook de gemeente nog bijkomende strengere voorwaarden opleggen. In dit geval valt de afsluiting dan ook niet onder de vrijstelling van omgevingsvergunning en zal je buurman over een vergunning moeten beschikken; Het is aangewezen om je dienaangaande verder te informeren bij de gemeente.

Beantwoord door: Joost Peeters , STUDIO | LEGALE

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer