E, K, L, S, R, U ... : het isolatiealfabet

K-peil, U-waarde, lambda ... Isolatie lijkt wel over een eigen alfabet te beschikken. Wat betekenen al die letters? Wij maken je wegwijs.

E-peil

Het E-peil drukt de globale energieprestatie uit van je woning. Dit getal geeft een inzicht in het energieverbruik van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit, …

K-peil

Tot 2018 spraken we van het K-peil. Dit drukt de globale isolatiewaarde van een gebouw uit. Hoe lager het K-peil, hoe beter het huis geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn.

S-peil

Vanaf 2018 werd het K-peil vervangen door het S-peil. Hoe energie-efficiënter je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren...), hoe lager en hoe beter je S-peil.

U-waarde

De U-waarde van een constructieonderdeel komt overeen met de hoeveelheid warmte die per m² en per graad temperatuurverschil verloren gaat door een muur, vloer, dak ... Hoe lager de U-waarde, uitgedrukt in W/m²K, hoe beter de isolatiewaarde. Dit getal toont dus aan hoe goed of hoe slecht dit constructieonderdeel warmte en koude doorlaat.

Lambda-waarde

Terwijl het S- en E-peil en de U-waarde iets over het grotere plaatje vertellen, duidt de lambda-waarde aan hoe goed of slecht een bepaald materiaal isoleert. Hoe lager de lambda, hoe slechter een materiaal de warmte geleidt en hoe beter het dus isoleert. Elke isolatiemateriaal heeft een bepaalde lambda-waarde. Hier vind je het overzicht voor verschillende materialen.

R-waarde

De R-waarde duidt de warmteweerstand aan. De warmteweerstand hangt af van twee factoren: de dikte van het isolatiemateriaal (in meter) en de lambda-waarde. R is namelijk de dikte gedeeld door lambda, of R = d / lambda. Hoe dikker je isolatie en hoe beter het isoleert, hoe meer warmteweerstand er dus zal zijn en hoe hoger je R. Deze waarde is ook heel belangrijk bij de aanvraag van subsidies. Geraak je er zelf niet zo goed uit? Geen nood, dit is veelal voer voor je aannemer en architect.

Van R naar U

Die R heb je dan weer nodig om de U-waarde van een bepaald constructieonderdeel te berekenen. U is namelijk 1 / R.

Partnerartikels

Bekijk alle partners