De wet-Breyne in vogelvlucht

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Aannemers en projectontwikkelaars die het label van de Charter van de Woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Het label vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer, maar zeker geen garantie. Wij zetten de krachtlijnen op een rijtje.

Wat houdt de wet in?

 • Naleving van de uitvoeringstermijn en de afgesproken prijs.
 • Duidelijk en volledig contract tussen aannemer en consument: totaalprijs, betalingsmodaliteiten, uitvoeringstermijn, vergoedingen in geval van vertraging,...
 • Voorschot is maximaal 5 % van de prijs van de woning.
 • Betaling mag prijs van uitgevoerde werken niet overschrijden.
 • De sleutel-op-de-deurfirma mag geen enkele betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten.
 • Verplichte voorlopige en definitieve oplevering.
 • Aannemer moet solvabiliteitswaarborg van 5 % van de bouwprijs storten in fonds als bescherming van consument bij eventueel faillissement.
 • Bij toepassing van de prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van de ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren.
 • De schadevergoeding bij het niet ondertekenen van de overeenkomst kan niet hoger zijn dan 5 % van de totale prijs of het bedrag van de werkelijk geleden schade.

Op wie is de wet van toepassing?

Wie aan volgende drie voorwaarden voldoet, moet de wet-Breyne naleven:

 • Het gebouw is bestemd voor huisvesting of voor gemengd gebruik (beroepsdoeleinden en huisvesting);
 • De verkoper, promotor of aannemer verbindt er zich toe om een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen;
 • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw.

Verplichte vermeldingen in de overeenkomst

 • De identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen.
 • De uitgiftedatum van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning.
 • Een vermelding of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering.
 • Een nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
 • Een bijlage met de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken.
 • De totale prijs van het huis of van het appartement.
 • Een vermelding van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting met als bijlage de basisvoorwaarden van deze tegemoetkomingen.
 • De aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed overeenstemmen.
 • Een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren.
 • Een duidelijke en integrale omschrijving van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 van de wet (financiële waarborgen).
 • De erkenning van de partijen dat zij sinds 15 dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.

Charter van de woningbouwers

Aannemers en projectontwikkelaars die dit label dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Dit vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer, maar zeker geen garantie.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
Een nieuwe woning bouwen? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Nieuwbouw’
Een nieuwe woning bouwen? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Nieuwbouw’

Een woning bouwen? Er komt heel wat bij kijken! Hoe moet je woning eruitzien? Welke materialen wil je gebruiken? Welke technieken zijn er allemaal? Hoe ga...

Lees meer
Concrete House - Open Wervendag 2023
Concrete House - Open Wervendag 2023

Tijdens Open Wervendag op 7 mei 2023 kan je zien hoe Belgische bouwbedrijven duurzaamheid en energiezuinigheid combineren bij de bouw van nieuwe woningen,...

Lees meer
Wat is de invloed van het verplichte asbestattest op de waarde van jouw woning?
Wat is de invloed van het verplichte asbestattest op de waarde van jouw woning?

Verkoop je een woning die gebouwd werd voor 2001? Dan ben je sinds november 2022 verplicht een asbestattest te laten opstellen. Zo’n attest geeft aan of de ...

Lees meer
Extra daglicht en verluchting? Aan deze 5 voorwaarden moet een dakraam zeker voldoen
Extra daglicht en verluchting? Aan deze 5 voorwaarden moet een dakraam zeker voldoen

Met een dakraam haal je meer daglicht en verse lucht binnen. Maar een dakraam moet wel aan zeer hoge eisen voldoen. Zo moet het niet alleen bij de stijl ...

Lees meer

Onze toolbox


Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken

Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen

Zoek een partner

Ben je op zoek naar informatie van een van onze partners?

Zoeken

Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag

Vraag en antwoord

Onze redactie beantwoordde duizenden bouw- en verbouwvragen

Zoeken