livios logo

Heb je een vergunning nodig voor een carport?

Sinds 1 december 2010 is de wetgeving voor kleine gebouwen als een carport of garage heel wat soepeler. Een stedenbouwkundige vergunning is niet meer vereist als de oppervlakte beperkt blijft tot maximum 40 m². Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen een vrijstaande carport of eentje die tegen het huis wordt aangebouwd. We overlopen de procedures voor beide gevallen.

 Een vrijstaande carport

Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen een vrijstaande carport en eentje die tegen een huis gebouwd wordt.

Foto Collstrop
  

Als je een vrijstaande carport wil bouwen, krijg je in veel gevallen vrijstelling. Dan is een vergunning of melding dus niet verplicht. Daarvoor moet je carport aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De maximum oppervlakte is 40 m² (opgelet: ook bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend);
  • De totale hoogte is maximum 3,5 m (gemeten op het hoogste punt);
  • De carport wordt maximaal op 30 m afstand van de woning gebouwd;
  • De carport blijft in de zijtuin op 3 m van de perceelgrens, in de achtertuin op 1 m

Let op: dit zijn algemene Vlaamse richtlijnen. Gemeentes kunnen strengere regels hebben in functie van het gemeentelijk ordeningsplan. De definitieve beslissing ligt dus altijd bij de gemeente. 

Een aangebouwde carport

Voor de uitbreiding van een woning is nooit een vrijstelling van toepassing.

Foto Koppen.be
  

Voor de uitbreiding van een woning is nooit een vrijstelling van toepassing. Er is in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig.

In sommige gevallen volstaat een meldingsplicht:

  • De maximale hoogte is 4 m;
  • De functie van de woning en het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
  • Het bijgebouw blijft in de zijtuin minstens 3 m van de perceelgrens, in de achtertuin minstens 2 m;
  • De carport wordt gebouwd tegen een aanpalend gebouw. Ze mag tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Let op: ook hier ligt de eindbeslissing bij de gemeente, die strengere regels kan opleggen dan de Vlaamse richtlijnen. Speel dus op veilig en vraag bij jouw gemeente na of een melding volstaat of je een vergunning nodig hebt.

Moet ik een architect inschakelen? 

In principe is een architect niet nodig, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden verschillen lichtjes bij een vrijstaande of aangebouwde carport.

Let op: Bij stabiliteitswerken heb je wel een architect nodig. 

Vrijstaande carport

Zolang de carport van maximaal 40 m² een kroonlijsthoogte van maximum 3 m heeft, en een nokhoogte van maximum 4,5 m heb je geen architect nodig.

Aangebouwde carport

Hier gelden dezelfde voorwaarden: de kroonlijsthoogte mag maximaal 3 m zijn, de nokhoogte 4,5 m.

Als er echter constructieve ingrepen aan de woning nodig zijn, zoals een gevelopening of een opening in een dragende muur, dan moet er wel een architect aan te pas komen.

Hoe aanvragen?

Dat kan online bij de dienst ruimtelijke ordening (het Omgevingsloket Vlaanderen) via een vereenvoudigd formulier. Je kan ook nog steeds je aanvraag op papier indienen.

Beslissingstermijn van 30 dagen

Als de meldingsplicht geldt,  krijg je binnen de dertig dagen antwoord van de gemeente. Als je aanvraag is goedgekeurd, mag je starten met de bouw vanaf de ontvangstdatum van het meldingsattest.

Heb je een vrijstelling of moet je toch een vergunning aanvragen? Dan laat de gemeente je dat ook binnen 30 dagen weten. 


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/veranda-en-bijgebouwen/carport/heb-je-een-vergunning-nodig-voor-een-carport/