livios logo

Wat kost een regenwaterinstallatie?

Besparen is hét sleutelwoord voor elke (ver)bouwer. Met een regenwaterinstallatie bespaar je op je waterfactuur door regenwater te gebruiken voor je toilet, de wasmachine, de tuin … Hoeveel kost de hele installatie? We vroegen het aan Philippe Courcelle, adviseur decentraal waterbeheer GEP Watermanagement uit Genk. De vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Regenwaterreservoir

Hoe groot moet je regenwaterput zijn? “De grootte van het regenwaterreservoir bereken je volgens de Vlaamse voorschriften aan 50 liter per vierkante meter dakoppervlak. Voor een betonnen regenwaterput van 5.000 liter (minimaal verplicht te plaatsen volume) betaal je gemiddeld 650 euro, voor een put in kunststof is dat gemiddeld 1.275 euro”, zegt Courcelle.

“Het maximum toegelaten volume is 10.000 liter. Een betonnen put van 10 m³ komt gemiddeld op 1.000 euro, in kunststof is dat 2.360 euro. De prijzen zijn exclusief transport, inclusief de verhoging van de put en het deksel.”

De grootte van het regenwaterreservoir bereken je aan 50 liter per vierkante meter dakoppervlak.

Foto GEP Watermanagement
  

Een regenwaterreservoir bestaat uit beton of kunststof.

Foto GEP
  

Pompsysteem

“De pompkeuze is afhankelijk van het type woning, de plaats van de put ten opzichte van de woning en je eigen wensen”, volgens Courcelle. Gemiddeld kost een zelfaanzuigende pomp rond de 500 euro en een dompelpomp in de regenwaterput kost ongeveer 710 euro.”

“Hoe groter de afstand die je moet overbruggen en hoe meer aangesloten apparaten en dus ook een hoger vermogen, hoe hoger de prijs. Wil je een automatisch bijvulsysteem dat de regenput bijvult met stadswater wanneer nodig? Dan betaal je ongeveer 280 euro extra voor je pompsysteem.”

Filter

“In principe is het belangrijkste onderdeel van je regenwatersysteem een regenwaterfilter voor bladeren en grofvuil in combinatie met een rustige toevoer tot op de bodem van de regenwaterput. Die filter kost 250 à 300 euro.”

“Daarnaast werken we altijd met een drijvende aanzuigleiding van om en bij de 80 euro, zowel bij dompelpompen als bij zelfaanzuigende pompen. Een fijnfilter kost ongeveer 180 euro en haalt de laatste kleine deeltjes uit het water.”

“De pompkeuze is afhankelijk van het type woning, de plaats van de put ten opzichte van de woning en je eigen wensen.”

Foto GEP Watermanagement
  

Omschakelsysteem

“Wil je een systeem voor de automatische omschakeling naar kraantjeswater als het water in de regenput te laag staat? Dit systeem vult de regenwaterput niet bij met stadswater, maar heeft een eigen kleiner reservoir in de woning dat enkel in hoogste nood bij verbruik wordt aangewend”, legt Courcelle uit. “Hiervoor betaal je ongeveer 1.800 euro.”

Installatiekosten

De kosten voor de plaatsing van je regenwaterinstallatie zijn moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie, is de plaats makkelijk te bereiken, zijn er veel graafwerken nodig …? Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken zoals de vervanging van leidingen en dus ook meer breekwerk. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt.

Verplichte keuring

Vóór je de waterinstallatie in gebruik neemt, moet de waterleverancier het systeem nakijken. De keuring van de binneninstallatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater niet wordt aangetast in de sanitaire installatie van de woning. Die twee moeten strikt gescheiden blijven. De prijs van de keuring is afhankelijk van je gemeente en waterleverancier en schommelt rond de 130 euro.

Vóór je de waterinstallatie in gebruik neemt, moet de waterleverancier het systeem keuren.

Foto GEP Watermanagement
  

Onderhoudskosten

“In principe heeft een regenwatersysteem niet al te veel onderhoud nodig, waardoor de onderhoudskosten beperkt zijn. Je moet enkel het eventueel bezonken slib van de bodem verwijderen en de filter 3 à 4 keer per jaar kuisen, zeker bij het vallen van de bladeren en de komst van de lente.”

In totaal...

Voor een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir betaal je tussen de 1.500 en 4.500 euro. Voor een met een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.240 en 6.000 euro. Vergeet niet dat de installatiekosten hier nog moeten bijgeteld worden.  


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/waterbehandeling/wat-kost-een-regenwaterinstallatie/