Huurcontract tekenen en opzeggen: wat zijn je opties?

Je kan een huurcontract met vier termijnen afsluiten: levenslang, lange duur, van 9 jaar en korte duur. Maar hoe ziet zo'n huurovereenkomst eruit? Bekijk een van onze modelcontracten.

Levenslange huur

Je kan een huurcontract voor het leven sluiten. De overeenkomst eindigt automatisch bij het overlijden van de huurder. Enkel de huurder kan een huurcontract van levenslange duur opzeggen, tenzij anders opgenomen in het contract. Dit kan op eender welk moment. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Deze bepalingen gelden voor alle levenslange huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997.

Huur van lange duur

Een huurcontract van lange duur loopt langer dan 9 jaar en eindigt op het einde van de overeengekomen periode. Voorwaarde is dat één van beide partijen het opzegt. De huurder moet het contract 6 maanden voor de vervaldatum opzeggen. Als niemand het contract afzegt, loopt het contract voor drie jaar verder. Voor huurcontracten van lange duur gelden dezelfde reglementen als voor de huur van 9 jaar (zie hieronder).

Huur van 9 jaar

Het contract van 9 jaar is de meest gebruikte methode. Dit eindigt enkel na 9 jaar als de huurder of verhuurder minstens 6 maanden voor het verstrijken van de datum het contract opzegt. Als dit niet gebeurt, loopt het onder dezelfde voorwaarden gewoon verder. Opgelet! Dit telkens voor een periode van 3 jaar. De twee partijen kunnen dan na elke periode van 3 jaar zonder opgave van reden of schadevergoeding het contract opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden. Deze regels gelden eveneens voor contracten met een duurtijd tussen de 3 en 9 jaar.

De verhuurder kan het contract tijdens de negenjarige periode nog in enkele gevallen opzeggen. Voorwaarde is wel dat er rekening gehouden wordt met een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer is dit mogelijk?

  • Als de verhuurder of een familielid in de woning wil wonen.
  • Bij het uitvoeren van grote verbouwingswerken. Dit is enkel mogelijk aan het eind van elke periode van drie jaar.
  • Bij betaling van 9 maanden huur aan het einde van de eerste periode van 3 jaar of 6 maanden huur aan het einde van de 2 periode van drie jaar.

De huurder mag het contract beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Enkel in de loop van de eerste drie jaar moet je een schadevergoeding betalen. In het eerste jaar bedraagt de schadevergoeding drie maanden huur. Tijdens het tweede jaar is dat twee maanden huur en één maand huur tijdens het derde jaar. Wanneer de verhuurder het contract opzegt, kan de huurder overgaan tot een verkorte opzeg van een maand. Een schadevergoeding moet de huurder niet betalen.

Korte duur

Een huurcontract van korte duur heeft betrekking op een periode van drie jaar of minder. Het contract moet  één van beide partijen drie maanden voor einddatum beëindigen. Vroeger beëindigen mag niet, tenzij anders vermeld in het contract. Het contract loopt onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode verder als niemand het contract stopzet. Je kan zo'n contract van korte duur slechts één keer verlengen, met dezelfde of verschillende duur (vb. een contract van een jaar verlengen met twee jaar). Anders gelden dezelfde regels als voor de huur van negen jaar.

Voortijdig einde van het huurcontract

Een huurcontract eindigt dus nooit vanzelf: de wet voorziet dat een opzegging altijd noodzakelijk is om de overeenkomst te doen stoppen. De huurder moet minstens 3 maanden op voorhand opzeggen, de verhuurder  minstens 6 maanden van tevoren de huur. Als niemand een opzegging geeft, wordt de periode verlengd met telkens 3 jaar.

Tegenopzeg van 1 maand

Wanneer de verhuurder voortijdig een einde stelt aan de overeenkomst, kan de huurder steeds een tegenopzeg van 1 maand geven. Zo kan de huurder sneller uit de woning zonder schadevergoeding te betalen, zelfs al gebeurt deze opzeg tijdens de eerste drie jaar van het contract..

Wanneer start de opzeggingstermijn?

De opzeggingstermijn start op de eerste dag van de volgende maand waarin de opzeg gegeven wordt.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media