livios logo

Bouwvergunning geweigerd! Wat nu?

De bouwplannen liggen klaar, je droomhuis ontpopt zich in jouw hoofd en je koffers staan praktisch al klaar om te verhuizen. En dan wordt je bouwvergunning geweigerd. Moet je je hierbij neerleggen of is de oplossing toch nabij? Annelies Maes van Villa Juris Advocaten legt uit hoe dit in Vlaanderen gebeurt, aangezien dit een bevoegdheid van de gewesten is.

Annelies Maes Villa Juris

Moet je je neerleggen bij de weigering van je bouwvergunning? Annelies Maes van Villa Juris Advocaten legt uit.


© Villa Juris Advocaten  

Brief typen

Je hebt 30 kalenderdagen de tijd vanaf de dag na ontvangst van de aangetekende brief om beroep aan te tekenen.


  

stedenbouwkundige vergunning

Als je verzoekschrift ontvankelijk wordt verklaard, dan stelt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een volledig nieuw advies op over de aanvraag en het ingediende beroep.


© Campus POV  

Huis in twee

Onduidelijke aanvraag, tegenstrijdig met de regelgeving, conflict met de omgeving of buren, ... Allemaal redenen van weigering.


  

Geweigerd

Je aanvraag is onderweg naar de gemeente, je kan niet wachten om de bouw te starten. Maar dan beslist het college van burgemeester en schepenen er op advies van de stedenbouwkundig ambtenaar anders over.

Een tijdje later krijg je een aangetekende brief met de beslissing over je bouwaanvraag: geweigerd. Je bouwverhaal stopt hier niet noodzakelijk. Je kan namelijk hoger beroep aantekenen bij de deputatie. Dat is de provinciale overheid, die je aanvraag volledig opnieuw zal beoordelen.

Wanneer beroep aantekenen?

Je vecht de weigering aan door meteen te reageren op de negatieve beslissing. Je hebt hiervoor 30 kalenderdagen de tijd vanaf de dag na ontvangst van de aangetekende brief. Krijg je bijvoorbeeld vandaag de aangetekende zending, dan begint de termijn van 30 kalenderdagen vanaf morgen te lopen. Alleen tijdens deze periode kan je beroep aantekenen.

Hoe beroep aantekenen?

Je stelt zelf een document op met de volgende inhoud:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres waarop je bereikbaar bent.
 • Je vermeldt dat je aanvrager van de vergunning bent en dat je om die reden beroep aantekent.
 • Je maakt duidelijk tegen welke beslissing je beroep aantekent.
 • Je omschrijft duidelijk waarom je het niet eens bent met die beslissing.

En je voegt er de volgende documenten aan toe:

 • Een kopie van het overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat je de dossiervergoeding betaald hebt op de voorgeschreven rekening van de provincie.
 • Een kopie van de bewijzen van aangetekende zending als bewijs dat je het beroepschrift op exact dezelfde dag verzonden hebt, naar zowel de deputatie (instantie bij wie je beroep aantekent) als naar de gemeente (instantie die de beslissing in eerste aanleg genomen heeft).

Als je dit alles niet doet, wordt je schriftelijk beroep onontvankelijk verklaard en wordt er geen gevolg aan gegeven.

Ontvankelijk beroep

Wordt je verzoekschrift ontvankelijk verklaard, dan gaat de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ermee aan de slag. Hij werkt onafhankelijk en stelt een volledig nieuw advies op over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en het ingediende beroep. Je kan zijn verslag opvragen en vragen om een mondelinge toelichting.

Daarna neemt de deputatie op provinciaal niveau haar beslissing. Daar bestuderen ze het advies van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar. De deputatie beoordeelt de aanvraag volledig opnieuw en baseert zich dus niet alleen op het aangetekend beroep.

Wordt je bouwaanvraag op provinciaal niveau voor een tweede keer geweigerd? Dan kan je nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

Redenen voor weigering

Waarom wordt een bouwvergunning geweigerd? Enkele vaak voorkomende redenen:

1.  De aanvraag is op bepaalde punten onduidelijk, of tegenstrijdig met de geldende regelgeving:

 • Gewestplanbestemming: Je wil een woning bouwen in natuurgebied.
 • Hemelwaterafvoer: Je verhardt in grote mate je perceel en voorziet onvoldoende wateropvangbekken of infiltratiemogelijkheid.
 • Afwijking van de geldende stedenbouwkundige voorschriften: Je mag maar drie bouwlagen bouwen volgens de voorschriften, maar onder het dak richt je een bijkomende vierde verdieping in als slaapkamer of leefruimte.

2.  De aanvraag is onverenigbaar met de ‘goede ruimtelijke ordening’. Met andere woorden, het aangevraagde past niet in de omgeving:

 • Je hebt een heel moderne bouwstijl die een contrast vormt met een hoeve die naast je perceel ligt en als erfgoed bestemd is.  
 • Je wil een appartementencomplex van vier verdiepingen bouwen in een omgeving waar enkel eengezinswoningen staan.

3.  Je constructie verstoort de lichten en zichten van de buren:

 • Je woning is dieper dan die van de buren en je maakt een groot raam in de zijgevel, waardoor je rechtstreeks zicht hebt op de achtertuin van de buren.
 • Je wil hoog bouwen, wat voor onaanvaardbare schaduwhinder zorgt bij je buren, op een plaats waar zij hun terras hebben.

Met dank aan Villa Juris Advocaten

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/bouwvergunning-geweigerd-wat-nu/